Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed

เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนพิเศษที่บ้านหรือที่ผู้เรียนสะดวก เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกปลอดภัยมั่นใจได้

สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น
สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น
สอนพิเศษวิชาฟิสิกส์
สอนพิเศษวิชาเคมี
สอนพิเศษวิชาชีวะวิทยา
สอนพิเศษ เตรียมแอดมิชชั่น PAT GAT ONET ทุกสาย
สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
สอนพิเศษวิชาภาษาจีน
สอนพิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น
สอนพิเศษวิชาภาษาเกาหลี
สอนพิเศษดนตรี
สอนพิเศษศิลปะ
สอนพิเศษกีฬา
สอนพิเศษการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ
สอนพิเศษกราฟฟิกดีไซน์
สอนพิเศษเว็บดีไซน์
สอนพิเศษ MS Office

สนง.ใหญ่ 79/38 เดอะแพลนท์ ซิตี้ ซ.นวมินทร์ 86 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร . 099-8230343
Website : http://www.tutorferry.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/TutorFerry
Email : chokchai.taveecharoenpun@gmail.com (ครูเปิ้ล)
Email : k.waraporn1985@gmail.com (ครูอิ๋ว)

ลักษณะของมูลค้างคาว
มูลค้างคาวใหม่ จะมีกลิ่นฉุน เนื่องมาจากกลิ่นของก๊าซแอมโมเนียจากปัสสาวะของค้างคาว เมื่อระยะเวลาผ่านไป ก๊าซแอมโมเนียจะระเหยไปเรื่อยๆ จนเกือบหมดกลิ่น ถ้าทิ้งไว้ในถ้ำนาน 3-5 เดือน กระทั่งกลายเป็นมูลค้างคาวเก่า หรือมูลค้างคาวแห้ง จะไม่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไป เมื่อมูลค้างคาวสลายตัวต่อไปเรื่อยๆ จะกลายเป็นผงละเอียด ในบางแหล่งมีการสะสมกันนานในถ้ำ จนกลายเป็น หินฟอสเฟต ชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์ต่อพืชสูงมาก มูลค้างคาวใหม่ เมื่อย่อยสลายแล้วจะได้มูลค้างคาวเก่า เรียกว่า กัวโนฟอสเฟต ดังนั้น “มูลค้างคาวเก่าจะมีธาตุอาหารสูงกว่ามูลค้างคาวใหม่ และไม่มีกลิ่น”

มูลค้างคาว และ กัวโนค้างคาว
ค้างคาวในโลกนี้มีหลายชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือค้างคาวกินผลไม้และ กินแมลงเป็นอาหาร ออกหากินตอนกลางคืน พักและนอนตอนกลางวัน พื้นถ้ำ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ในถ้ำที่ค้างคาวอาศัยอยู่ยังไม่มีการขุดค้นนำมูลค้างคาวออกมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในการทำการเกษตรยังมีความสมบูรณ์ มีประชากน้อย ค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและการเกษตรของโลกอย่างมาก ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้างคาวช่วยกินแมลงที่เป็นศัตรูพืช ซึ่งช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี มูลค้างคาว มีแร่ธาตุอาหาร และ จุลินทรีย์ เป็นประโยชน์ในการเป็นอาหาร การปรับปรุงบำรุงดินให้พืชเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตตลอดจนการ ป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดที่ราก หรือโคนต้นของพืชอีกด้วยโดยเฉพาะการช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยที่ทำลายรากพืช หรือการทำลายเชื้อรา และแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าโคนเน่าของพืช
มูลค้างคาว และก้อนฟอสเฟต

ค้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้ำจะทำการขับถ่ายมูลออกมาทุกวันลงสู่พื้นถ้ำ ทับถมสะสมกันหนาขึ้นระหว่าง 1-5 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของถ้ำจำนวนประชากรค้างคาวและอายุที่ค้างราวอาศัย อยู่ มูลค้างคาวที่ถ่ายออกมา และมูลค้างคาวเมื่อทำปฏิกิริยากับไอน้ำในถ้ำเกิดก๊าซแอมโมเนียมเป็นอันตราย ต่อชีวิตมนุษย์ แต่ค้างคาวสามารถอยู่ได้
กัวโนค้างคาว

คือ พื้นหินก้นถ้ำที่มูลค้างคาว และซากศพค้างคาวที่ตายทับถมตลอดจนหินบนเพดานถ้ำ ที่หล่นมาที่พื้นถ้ำ จะทำการย่อยสลายมูลค้างคาว และซากศพค้างคาวโดยมีจุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลาย ในขณะที่ขบวนการย่อยสลายที่เกิดขึ้นกับมูลค้างคาว และซากศพของค้างคาวนั้น มีผลต่อหินก้นถ้ำซึ่งจะถูกย่อยสลายไปด้วย บางถ้ำมีระยะเวลา 100-1000 ปี จนทำให้หินในถ้ำกลายเป็นแร่ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันกำจัดโรคพืช และการปรับปรุงบำรุงดินต่อการปลูกพืช จึงเรียกว่ากัวโนค้างคาว หรือบางทีเราเรียกว่าอินทรีย์ฟอสเฟต (คือหินฟอสเฟตที่ถูกย่อยสลายกลายเป็นอินทีย์วัตถุ) อยู่ลึกประมาณ 5-20 เมตร

คุณค่าของมูลค้างคาว และกัวโนค้างคาว
แร่ธาตุอาหาร มูลค้างคาวมีแร่ธาตุอาหารหลัก รองเสริม กรดฟูลวิก กรดฮิวมิคสูงและไคโตซาน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ค่อย ๆ ละลายช้า ไม่ละลายเร็วหรือสลายตัวเร็ว การที่ธาตุอาหารค่อย ๆ ละลายจะลดการสูญเสีย ละเหยไปในอากาศ ช่วยให้พืชดูดกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในมูลค้างคาวจะมีไนโตรเจน และอินทรียวัตถุสูงกว่ากัวโนค้างคาว แต่จะมีฟอสเฟตน้อยกว่า

จุลินทรีย์ ในมูลค้างคาวและกัวโน
จะ มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ (เชื้อรา แบคทีเรีย และ แอคติโนมายซีส) ในการช่วยย่อยสลายเศษวัสดุในดินให้กลายเป็นปุ๋ย และละลายธาตุอาหารที่ตกค้างในดินให้กลายเป็นปุ๋ย ตลอดจนการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย และโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย

ประโยชน์ของมูลค้างคาวและกัวโนค้างคาว
1. ปรับปรุงบำรุงดิน เพราะมูลค้างคาว และกัวโนค้างคาว มีแร่ธาตุพวกแคลเซียมที่ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด ให้ดินกลายเป็นกลางมีความเหมาะสมต่อการดูดซึมแร่ธาตุอาหาร ในการเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต และลด ต้นทุน ในการเพาะปลูกพืชทุกชนิด
2. มีแร่ธาตุอาหารหลักรอง เสริม อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. มีกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นตัวช่วยละลายฟอสเฟตที่ถูกตรึงอยู่ในดิน ให้กลายเป็นอาหารของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำ ให้ดินร่วนซุย เนื่องจากดินได้ถูกปรับสภาพให้เป็นกลางแล้ว เมื่อมีอินทรีย์วัตถุ และจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลาย เศษวัสดุที่ตกค้างในดินแล้ว ยังเป็นการช่วยให้รากพืชแผ่ขยาย ดูดกินอาหารได้มากขึ้น และยังช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินให้อีกด้วย
5. มีจุลินทรีย์ที่ช่วยป้องกันและกำจัดโรคพืช พวกไส้เดือนฝอยและโรครากเน่าโคนเน่า เช่น เชื้อ Actinomycetes sp. Trichoderma spp. Bacillus sp.
6. มีประจุไฟฟ้าที่ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของพืชลดการใช้ปุ๋ยเคมี
7. เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติและมีน้ำหนักโมเลกุลสูงทำให้เกิดประโยชน์ต่อพืชได้นาน ไม่เกิดการสูญเสีย
8. มีไคโตซานช่วยยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช เช่น เชื้อ
-ไวรัสโรคพืช
– แบคทีเรีย เช่น แคงเคอร์ ใบจุด
– เชื้อรา เช่น ไฟทอปธอร่า พิเทียม ฟิวซาเรียม
– แอนแทรคโนส เมลาโนส รากเน่า โคนเน่า

เรือนไม้สักงาม รับสร้างบ้านเรือนไทย บ้านน๊อคดาวน์ สร้างตามความพอใจของลูกค้า

ชื่อบริษัท : บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
สำนักงานใหญ่ :
ที่อยู่ : 202 ถ.เพชรเกษม ต.หนองเผาถ่าน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
แผนที่ : https://www.google.co.th/…/@12.883772,99.912…/data=!3m1!1e3…
คุณณัชพร ปานรักษา (คุณแจว)
Founder and CEO เรือนไม้สักงาม
เบอร์มือถือ : 089-999-2194 และ 082-278-8886
เวลาติดต่อ : 8.00 น. – 21.00 น. ของทุกวัน
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
สำนักงานใหญ่ :
ที่อยู่ : 202 ถ.เพชรเกษม ต.หนองเผาถ่าน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
แผนที่ : https://www.google.co.th/…/@12.883772,99.912…/data=!3m1!1e3…

ผู้บริหาร
คุณณัชพร ปานรักษา (Founder and CEO)
เบอร์มือถือ : 089-999-2194 และ 082-278-8886
LINE ID : mohjaew
เวลาติดต่อ : 8.00 น. – 21.00 น. ของทุกวัน

อีเมล : K.taveedech@hotmail.com

Facebook Page : เรือนไม้สักงาม
( http://www.facebook.com/thaiteakhouse )

เว็บไซต์ : http://www.เรือนไม้สักงาม..com หรือ
http://www.thaiteakhouse.com

พันธกิจของบริษัท :
เราคือผู้สานฝัน ให้กับทุกคนที่อยากมีบ้านไม้สักทอง ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี เรามุ่งมั่นสร้างบ้านไม้สักทอง ที่มีคุณภาพ ให้ตรงกับความต้องการ ด้วยความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้าทุกคน
ดั่งคำกล่าวที่ว่า “ปลูกเรือน ตามใจผู้อยู่”

บริการของบริษัท :
1.เราคือผู้ให้บริการรับสร้างบ้านไม้สัก ด้วยไม้สักทองที่มีคุณภาพ
2.เราคือผู้ให้บริการรับสร้างบ้านไม้น็อคดาวน์ด้วยไม้สักทอง
3.เราคือผู้ให้บริการรับสร้างบ้านสไตล์ต่างประเทศด้วยไม้สักทองหรือไม้ชนิดอื่นตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
4.เราคือผู้ให้บริการ ออกแบบ จัดสวน ด้วยไม้ดอกและไม้ประดับ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
5.เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตุ๊กตาตกแต่งสวน งานปั้นปูน งานปั้นดินเผา ด้วยทีมช่างปั้นมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับออกแบบและปั้นตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ด้วยโลโก้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ “ฟาร์มรัก”

ผลงานและตัวอย่างบ้านที่ผ่านมา
ตัวอย่างแบบบ้าน แบบที่ 1 : บ้านกังหัน
คลิกลิงค์
http://www.thaiteakhouse.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0…

ตัวอย่างแบบบ้านแบบที่ 2 : บ้านกังหันเล็ก
คลิกลิงค์

http://www.thaiteakhouse.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0…

ตัวอย่างแบบบ้านแบบที่ 3 : บ้านพ่อเลี้ยง
คลิกลิงค์

http://www.thaiteakhouse.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0…

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราตลอดมา
ท่านสามารถติดตามผลงานของเราและพบกับแบบบ้านต่างๆ อีกมากมายได้ที่
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/thaiteakhouse
Website : http://www.เรือนไม้สักงาม..com

ทางบริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง มีแต่ความโชคดีในชีวิต ของท่านและครอบครัวสืบไป

08694321380869432138
เช่ากล้องวงจรปิด / คอมพิวเตอร์ ราคาถูกเช่ากล้องวงจรปิด / คอมพิวเตอร์ ราคาถูก

เช่ากล้องวงจรปิด / คอมพิวเตอร์ ราคาถูก
อินท์ คอมมูนิเคชั่น เราคือผู้นำในด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ทางไกล(IP Phone) การเขียนเว็บไซต์สื่อโฆษณาต่างๆ อนึ่งในด้านของระบบกล้องวงจรปิดที่ทางเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการอันยาวนาน ทั้งระบบติดตั้งชั่วคราว(งานเช่า) และติดตั้งถาวร โดยเฉพาะเรื่องระบบเช่าคอมพิงเตอร์ และกล้องวงจรปิดรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราคาย่อมเยา โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและวิศวะกรมืออาชีพเฉพาะด้านจึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่างานที่ออกมาจะทำให้ท่านและผู้ดำเนินงานมีความพอใจเป็นอย่างแน่นอน โดยทางเราผ่านงานทั้งในระดับชาติ และระดับองค์กรต่างๆมามากมาย เช่น
– งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในงานประชุมคณะรัฐมนครีโลก 13 ประเทศ ณ.โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ. ธันเดอร์โดมเมืองทองธานีของงานประชุมพรรคการเมือง
– งานติดตั้งกล้อง ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
– งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในงานเปิดตัวสายด่วนกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดสายด่วน “1460 ชลประทาน
– งานเช่าระบบคอมพิวเตอร์ของงานอบรบศูนย์ อบต. ทั่วประเทศ
– งานเช่าระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาระบบความปลอดภัยและเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพสดภายในงานเทศการสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง 2553 ณ สวนสันติชัยปราการ ถนนท่าพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ ททท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ประจำปี 2553” พร้อมด้วย นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจึงทำให้เราได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ
อนึ่งทางเรายังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายกล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำ และอุปกรณ์ ไอที ทุกชนิด ทั้งปลีกและส่ง ในราคาย่อมเยา รับงานเช่า และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ ในงานสัมมนาและงานอีเว้นทั่วไป (รับงานด่วนสามารถติดตั้งและเทสท์ระบบได้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน) และบริการติดตั้งให้ท่านสามมารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้ด้วย โดยมีงานตัวอย่างให้ท่านสามารถเข้าไปดูผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้แบบสดๆ ก่อนติดตั้งจริง
พิเศษ กล้องวงจรปิดชิฟโซนี่(SONY) 1000 TV/Line ราคา 1200 บาท เท่านั้น ราคากล้องเช่าคอมพิวเตอร์เช่าเริ่มต้นที่ 1200 บาทเท่านั้นครับ
สนใจติดต่อ บริษัท อินท์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 565 สยามบิวดิ้ง ชั้น 2 ห้อง2/3 สุขุมวิท77 ซอย 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือที่ 086-943218 คุณบอย Line ID:boy-cctv
สนใจเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ http://www.int-communicationz.com และ Web blog: http://int-communication.blogspot.com/ หรือที่ Facebook: https://www.facebook.com/tarcalos
หรือเยี่ยมชมตัวอย่างงานได้ที่: https://www.youtube.com/watch?v=FSPKfFGl7qA
E-mail:Tarcalos025@hotmail.com

Rungroj@int-communicationz.com

ไฟพาร์ 54 x3w RGBW กันน้ำ สำหรับตกแต่งเวทีกลางแจ้ง ไฟเวทีประดับร้านอาหาร ย้อมสีฉาก
ย้อมแสงสีภายนอกอาคาร ย้อมต้นไม้ ย้อมป้าย จัดงาน จัดบูท
ราคาปกติ 4900 บาท

พิเศษ! เมื่อติดต่อเราเข้ามาทางเบอร์นี้ 0925532552 คุณเจิน
และแจ้งว่าคุณทราบโปรโมชั่นนี้จากช่องทางใด
รับเลยข้อเสนอสุดคุ้มไฟพาร์กันน้ำ 54 x3w RGBW กันน้ำ
++ ราคาเพียง 4200 บาท เท่านั้น จากราคาปกติ 4900 บาท++ ด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัด ++

บริษัท ซูส คอร์ป จำกัด ( Zeus Corp Co., Ltd. )
จัดจำหน่ายปลีก ส่ง อุปกรณ์ไฟเวที ไฟพาร์ เครื่องทำควัน น้ำยาสร้างควัน
เครื่องทำฟองสบู่ น้ำยาสร้างฟองสบู่ นำเข้าจากโรงงานโดยตรง
http://www.พาร์54.com
http://www.facebook.com/par54
Tel. 0925532552
Line ID : zeuscorp09
Email : zeuscorp09@gmail.com

Showing 1 - 5 of 1k results